Logo-ajdr
Original Article
AR Navvab Azam, F Ezoddini, M Khalesi*, L Gholami, A Momtaz
Avicenna J Dent Res. 2010;1(2): 23-28.
PDF
XML
Cited By:
Original Article
R Shariatmadar Ahmadi, P Torkzaban*, L Gholami
Avicenna J Dent Res. 2010;1(2): 29-36.
PDF
XML
Cited By:
Research Article
Farhad Faramarzi, Shahriar Shahriari, Abbas Shokri, Mitra Vossoghi*, Ghafar Yaghoobi
Avicenna J Dent Res. 2013;5(1): 30-32. doi: 10.17795/ajdr-21102
PDF
XML
Cited By:
Research Article
Farhad Faramarzi, Mitra Vossoghi*, Abbas Shokri, Bahare Shams, Maryam Vossoghi, Elham Khoshbin
Avicenna J Dent Res. 2015;7(1): 5. doi: 10.17795/ajdr-24038
PDF
XML
Cited By:
Research Article
Sina Shirkavand, Maryam Zare Jahromi, Mohammad Reza Saei, Reza Ruzbeh*, Razieh Moghaddam
Avicenna J Dent Res. 2016;8(3): 3. doi: 10.17795/ajdr-24727
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Zeinab Movassagh, Parastoo Ghahari, Narges Heidari*
Avicenna J Dent Res. 2016;8(3): 6. doi: 10.17795/ajdr.26265
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Elham Khoshbin, Zakieh Donyavi ORCID, Saeedeh Ghaneie* ORCID
Avicenna J Dent Res. 2017;9(4): e28149. doi: 10.5812/ajdr.28149
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Hamed Karkehabadi ORCID, Masoumeh Ramezani*, Hossein Samiei
Avicenna J Dent Res. 2018;10(1): 31-34. doi: 10.34172/ajdr.2018.07
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Zakiyeh Donyavi ORCID, Mohammad Esmaeilzadeh, Najme Kermani*
Avicenna J Dent Res. 2018;10(1): 28-30. doi: 10.34172/ajdr.2018.06
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Rezvan Rafatjou, Sanaz Afzal Soltani* ORCID
Avicenna J Dent Res. 2018;10(4): 143-147. doi: 10.34172/ajdr.2018.28
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Ahmad Nouroloyouni* ORCID, Rohollah Basser, Zhila Salehi, Robab Farhang, Firooz Zadfattah, Milad Aghajani
Avicenna J Dent Res. 2019;11(2): 61-65. doi: 10.34172/ajdr.2019.11
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Faezeh Yousefi ORCID, Sima Lari, Abbas Shokri, Soroush Hashemi*, Mehdi Hosseini
Avicenna J Dent Res. 2020;12(1): 19-24. doi: 10.34172/ajdr.2020.05
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Farshad Khosraviani*, Seyedeh Fatemeh Seyedjavadi Limoodi, Sara Ehsani, Mojgan Khosravi
Avicenna J Dent Res. 2020;12(4): 131-135. doi: 10.34172/ajdr.2020.26
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Arghavan Kamali Sabeti ORCID, Niloufar Entezari Moghaddam* ORCID, Ghazaal Younesi
Avicenna J Dent Res. 2021;13(2): 72-75. doi: 10.34172/ajdr.2021.14
PDF
XML
Cited By:

Original Article
Mostafa Govahi ORCID, Hamidreza Ajami, Vahid Khalili ORCID, Ayda Paydar*, Gooya Kabir
Avicenna J Dent Res. 2021;13(4): 130-134. doi: 10.34172/ajdr.2021.25
PDF
XML
Cited By:

Case Report
Gaurav Gupta* ORCID, D.K Gupta, Priyanka Gupta, Parth Shah, Abhishek Khairwa
Avicenna J Dent Res. 2023;15(1): 27-31. doi: 10.34172/ajdr.2023.1589
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Narjes Hoshyari ORCID, Seyedali Seyedmajidi ORCID, Anahita Lotfizadeh ORCID, Eghlima Malakan ORCID, Abolfazl Hosseinnataj ORCID, Azam Haddadi Kohsar* ORCID
Avicenna J Dent Res. 2023;15(4): 167-172. doi: 10.34172/ajdr.1637
PDF
XML
Cited By: