Logo-ajdr
Original Article
Mahnaz Sheikhi, Seyed Ali Saleh Gholami* ORCID, Maryam Ghazizadeh ORCID
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 1-5. doi: 10.34172/ajdr.2021.01
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Ilnaz Farhoodi, Zahra Mortazavi*, Roghayeh Dargahi, Abbas Naghizadeh Baghi
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 13-17. doi: 10.34172/ajdr.2021.03
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Hamed Karkehabadi ORCID, Shahriar Shahriari, Faraz Sedaghat, Ebrahim Yarmohammadi, Hadiseh Abbaspourrokni* ORCID
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 18-22. doi: 10.34172/ajdr.2021.04
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Vida Arzani* ORCID, Pardis Ahmadi ORCID
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 23-27. doi: 10.34172/ajdr.2021.05
PDF
XML
Cited By:
Review Article
Zohreh Afshari ORCID, Shabnam Tahamtan* ORCID, Farinaz Shirban ORCID
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 28-37. doi: 10.34172/ajdr.2021.06
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Arghavan Kamali Sabeti, Niloofar Entezari Moghaddam*, Fariba Naderi
Avicenna J Dent Res. 2021;13(1): 38-41. doi: 10.34172/ajdr.2021.07
PDF
XML
Cited By: